Bailun Shoes Factory.

Address

11 Hua Ye Road, Yong Ning District, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China

Office Tel No.

(86) 760 2228 1340

(86) 760 2226 3400

Office Fax No.

(86) 760 2226 4260

Company Email Address

kaglon@163.com

Company Website

www.kaglon.cn

Contact Person

Mr. He Zi Bo

Products

Men's casual shoes

Đăng ký để nhận Thư tin tức của chúng tôi