Champion Footwear Mfg. Co Ltd.

Address

1/F, Wing Chai Industrial Building, 222 Choi Hung Road, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

Office Tel No.

(852) 2327 7041

Contact Person

Mr. Cheung Wing Ming

China / Overseas Branch Address

Zhongshan, Guangdong Province, China

Products

Shoes

Đăng ký để nhận Thư tin tức của chúng tôi