Good Chemical Science & Technology Co. Ltd

Address

Duozheng Road, Lubao Industrial development Zone, Sanshui, Foshan City, Guangdong, China

Office Tel No.

(86) 757 8577 8888-473

Office Fax No.

(86) 757 8577 3573-473

Company Email Address

473@highnic.com.cn

Company Website

www.dzhg.com

Contact Person

Mr. Liang Quan Hui

China / Overseas Branch Address

Duozheng Road, Lubao Industrial Development Zone, Sanshui, Foshan City, Guangdong, China

Products

Organic resin

Đăng ký để nhận Thư tin tức của chúng tôi