Shengtian Hardware Zippers Co., Ltd.

Address

11 TanBei Centre Road, , Dongsheung Town, Zhongshan City, China

Office Tel No.

(86) 760 8863 0666

(86) 760 8727 7888

Office Fax No.

(86) 760 8850 0908

(86) 760 8760 2388

Company Email Address

gd.aek@163.com

Contact Person

Mr. Zheng Jian

Products

Production, sale shop zippers, metal buckles

Đăng ký để nhận Thư tin tức của chúng tôi