Sing Hong Shoes Co., Ltd.

Address

8 Yong Yuan Road, Yong’er Industrial District, Tanzhou Town, ZhongShan City, Guangdong, China

Office Tel No.

(86) 760 8663 8666

Office Fax No.

(86) 760 8665 2648

Company Email Address

hua@singhong.com

Contact Person

Ms. Lo

Products

Leather Men’s shoes and Ladies shoes

Đăng ký để nhận Thư tin tức của chúng tôi