Wing Sing(Kam Fai)Industrial Co. Ltd.

Address

Flat 1, 22/F, Canny Industrial Building, 33 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

Office Tel No.

(852) 2386 6202

(86) 769 8772 5266

(86) 769 8772 5255

Office Fax No.

(852) 2720 2644

(86) 769 8772 5354

(86) 769 8786 9006

Company Email Address

dgkamfai@21cn.net

wsgary@nwtbb.com

Contact Person

Mr. Chan Koon Sing

Products

TPR、PVC、PU shoe outsoles

Đăng ký để nhận Thư tin tức của chúng tôi