Ba-Ba Intelligent Technology Limited Company

Address

XiaLingbei, Liaobu, Dongguan, Guangdong, China.

Office Tel No.

(86) 769 8111 7666

Office Fax No.

(86) 769 8111 7333

Company Email Address

ba-ba@ba-ba.com.cn

Company Website

www.ba-ba.cn

Contact Person

Mr. Yun Cheng Wu

Products

Children's shoes

Đăng ký để nhận Thư tin tức của chúng tôi