Uni Far East Limited (HK)

Address

39 Donggang Road, Dongsheung Town, Zhongshan City, China.

Office Tel No.

(86) 760 2225 9720

Office Fax No.

(86) 760 2273 3689

Company Email Address

hj_tan503@163.com

Contact Person

Mr. Tan Hao Jun

Products

Vulcanize shoes, Casual shoes

Đăng ký để nhận Thư tin tức của chúng tôi